Ρόδος: Η αρχαιότερη Μεσαιωνική Πόλη της Ελλάδας (Μέρος Α’)

Το νησί κρατά σταθερά το τουριστικό ενδιαφέρον και είναι δημοφιλέστατος προορισμός λόγω της ιστορικής του σημασίας αλλά και των έντονων αντιθέσεων που επικρατούν.

Εθνικός Δρυμός Ολύμπου

Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο βουνό μας, η κατοικία των δώδεκα θεών της αρχαιότητας, η πρώτη περιοχή, για την οποία εφαρμόστηκε ειδικό καθεστώς προστασίας στη χώρα μας με την κήρυξή του ως Εθνικού Δρυμού το 1938.