Τζουμέρκα

Τα σημαντικότερα χωριά: Πράμαντα, Συρράκο, Καλαρρύτες!

Τζουμέρκα

Τα Αθαμανικά όρη ή ευρύτερα γνωστά ως Τζουμέρκα είναι μεγάλη οροσειρά της δυτικής Ελλάδος.