Ναύπακτος!

Έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός!