Οι ωραιότερες λίμνες στην Έλλάδα

Λίμνη Κερκίνη, Λίμνη Ιωαννίνων, Πρέσπες, Λίμνη Πλαστήρα!