Λαγκάδια Αρκαδίας

Τα Λαγκάδια «κρέμονται» στην πλαγιά του βουνού.