Κύθηρα!

Τα Κύθηρα για πρώτη φορά στην ιστορία αναφέρονται στα Ορφικά ως, η Κυθερεια Θεα του Έρωτα τροφός!