Αυτή είναι η Κομοτηνη που δε ξέρετε

Η Κομοτηνή είναι πρωτεύουσα της Θράκης και βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Ελλάδας, στον νομό Ροδόπης.