Ελληνικό πρωινό από τη Θεσσαλία

Η χώρα μας είναι ένας ευλογημένος τόπος που μας προσφέρει απλόχερα τα αγαθά της.