Οι χριστουγεννιάτικες φωτιές της Φλώρινας #greecemas

Σήμα κατατεθέν της Φλώρινας είναι οι Χριστουγεννιάτικες Φωτιές στις 23 Δεκεμβρίου.