Ταξίδι στους Ψαράδες Πρεσπών

Ένα χωριό που αγαπάει την παράδοση, την απλότητα και αρνείται να παραδωθεί στον σύγχρονο τρόπο ζωής!