Πρέσπες: Ταξίδι σε τριεθνή προορισμό εντός Ελλάδας γίνεται;

Ο λόγος για τις Πρέσπες που αποτελούν διάσημη ορεινή λιμναία περιοχή στα ΒΔ σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία.

Γριβάδι από τις Πρέσπες

Στις Πρέσπες, το παραδοσιακό τους φαγητό είναι το γριβάδι και το μαγειρεύουν με διάφορους τρόπους.