Ορειβασία στην Ελλάδα

Οι ορειβάτες ανεβαίνουν στα βουνά από ευχαρίστηση, από διάθεση εξερεύνησης ή κατάκτησης, από την έλξη των δυσκολιών, την έντονη επιθυµία να τις υπερνικήσουν, από περιέργεια, για σωµατική άσκηση, για πνευµατική ξεκούραση κ.ά.