Κανελάδα από τη Κω!

Φοβερα δροσιστικο καλοκαιρινο αναψυκτικο!

Κως!

Το νησί του πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη!