Παραδοσιακά Γιαπράκια Κοζάνης

Η λέξη προέρχεται από την τουρκική λέξη «yaprak» που σημαίνει φύλλο.