9 λόγοι για να επισκεφτείτε την Κοζάνη

Σήμερα η Κοζάνη είναι το εμπορικό, συγκοινωνιακό και διοικητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας.