Αρχαιολογικό Μουσείο Βεργίνας – Βασιλικοί Τάφοι

Η επιβλητική ατμόσφαιρα του μουσείου της Βεργίνας εντυπωσιάζει ευχάριστα τους επισκέπτες.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Τα εκθέματα, τα οποία φιλοξενεί, προέρχονται από τις ανασκαφές, που έχουν πραγματοποιηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.