Τα σπίτια στις Κυκλάδες

Γιατί τα σπίτια στις Κυκλάδες έχουν μόνο άσπρο χρώμα με μπλέ; Πως ξεκίνησε όλο αυτό;