Βαλτετσινίκο Ορεινής Αρκαδίας

Το Βαλτεσινίκο είναι ένα όμορφο, γραφικό και φιλόξενο κεφαλοχώρι της ορεινής Γορτυνίας.