Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας μας

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που χωρίς αμφιβολία έχει αφήσει το πολιτιστικό και ιστορικό της αποτύπωμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιλέξαμε λοιπόν να εξερευνήσουμε μνημειακούς χώρους και τοποθεσίες σε όλη τη χώρα που είναι υπό την προστασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

acropolis-

Αρχικά θα δούμε τι αφορά αυτός ο οργανισμός και ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής ενός μνημείου κάτω από τη σημαντική παγκόσμια ομπρέλα προστασίας, ενώ ύστερα θα ανατρέξουμε στις σημαντικότερες τοποθεσίες της Ελλάδας που συγκαταλέγονται στη λίστα του εν λόγω οργανισμού.

Ο τίτλος Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO απονέμεται σε μνημεία, κτίσματα, τοποθεσίες, τα οποία διακρίνονται παγκοσμίως για την ιστορική, πολιτιστική, καλλιτεχνική και περιβαλλοντική σημασία τους.

Η διαχείριση τους γίνεται από την επιτροπή της UNESCO, η οποία απαρτίζεται από εικοσιένα κράτη-εταίρους, εκλεγμένα από τη γενική τους συνέλευση για μια καθορισμένη περίοδο. Όλα τα μνημεία που βρίσκονται στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, εγκρίνονται βάσει της αξίας τους ως τα καλύτερα παραδείγματα της δημιουργικής ευφυΐας του ανθρώπου και αποτελούν σημαντικά τεκμήρια μοναδικής πολιτιστικής παράδοσης, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πορεία της ιστορίας της ανθρωπότητας, ώστε να κληροδοτηθούν στις μελλοντικές γενιές.

crete

Η έναρξη του προγράμματος έγινε με την αποδοχή και υιοθέτηση της Συνθήκης για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς από το Γενικό Συνέδριο της UNESCO στις 16 Νοεμβρίου 1972. Από τότε έως σήμερα έχουν αναγνωρίσει τη Συνθήκη 191 Κράτη-Εταίροι. Έτσι και η Ελλάδα έχει συνυπογράψει την συνθήκη αυτή από το 1981 για την προστασία των μνημειακών χώρων και τόπων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο την διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της χώρας μας, που βρίσκεται ανάμεσα σε 745 πολιτιστικές, 188 φυσικές και 29 μεικτές περιοχές διεθνώς.

Τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς οφείλουν να είναι «ιδιάζουσας παγκόσμιας αξίας» και να πληρούν ένα από τα παρακάτω δέκα κριτήρια.

travel

Πολιτιστικά κριτήρια

 1. να αποτελεί αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας
 2. να επιδεικνύει σημαντικές ανθρώπινες αξίες για μακρά περίοδο χρόνου ή σε μία πολιτιστική περιοχή του κόσμου
 3. να φέρει μια μοναδική ή τουλάχιστον εξαιρετική μαρτυρία για κάποια πολιτισμική παράδοση, ζώντα ή εξαφανισμένο πολιτισμό
 4. να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα τύπου κτηρίου, αρχιτεκτονικού ή τεχνολογικού συνόλου ή τοπίου που απεικονίζει σημαντική ιστορία
 5. να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα παραδοσιακής ανθρώπινης εγκατάστασης ή ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν το τελευταίο έχει γίνει ευάλωτο υπό την πίεση ανεπίστροφων αλλαγών
 6. να συνδέεται άμεσα ή διακριτά με γεγονότα ή ζώσες παραδόσεις, με ιδέες ή πίστεις, με καλλιτεχνικά ή λογοτεχνικά έργα εξέχουσας παγκόσμιας σημασίας
  Φυσικά κριτήρια
 7. να περιέχει εξαιρετικά φυσικά φαινόμενα ή περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και αισθητικής
 8. να είναι ιδιάζοντα παραδείγματα μειζόνων φάσεων της ιστορίας της  γης
 9. να είναι ιδιάζοντα παραδείγματα σημαντικών, οικολογικών και βιολογικών διαδικασιών στην εξέλιξη και ανάπτυξη παντός είδος οικοσυστημάτων
 10. να περιέχει τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα συντήρησης της βιοποικιλότητας ή και να περιλαμβάνει απειλούμενα είδη

byzantine-museum

Εκτός των άλλων, η παγκόσμια αξία του μνημείου ή του τόπου, κρίνεται από την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του. Εν κατακλείδι, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην καταγραφή και την διατήρηση όλων των σημαντικών μνημείων και τοποθεσιών για την παγκόσμια κοινή κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας.

Εκ μέρους της Ομάδας Say Greece,
Ιωάννα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.