Η αγάπη της Καρδίτσας για τα ποδήλατα

Η ανάγκη του ανθρώπου για την άμεση περιβαλλοντική διάσωση του πλανήτη τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει ραγδαία εξέλιξη σε ολόκληρο τον κόσμο. Η προστασία του περιβάλλοντος, ύστερα απο χρόνια εκμετάλλευση, μας έχει φέρει σε μια κατάσταση ανάγκης για την απόλυτη πράσινη αλλαγή. Πολλές χώρες του κόσμου αλλάζουν πλέον στρατηγική, είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά, με στόχο την πρόληψη και την μείωση των επιβλαβών συνεπειών της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Στην χώρα μας το καλύτερο παράδειγμα προς μίμηση αυτής της πρακτικής το δίνει η πόλη της Καρδίτσας με έναν απλό και συνάμα πολύ σημαντικό τρόπο. Η Καρδίτσα το 2003 με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Μεταφορών και τη μελέτη που συντάχθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τον καθηγητή κ. Βλαστό, άρχισε να κατασκευάζει το πρώτο ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλάτου στην Ελλάδα, που ενώνει το κέντρο της πόλης προς όλες τις κατευθύνσεις.

bicycle ΙΙ

Οι ποδηλατόδρομοι έγιναν με επέκταση του πεζοδρομίου, που περιφρουρήθηκε με κολονάκια, καθώς είχαν στόχο να “επιτεθούν” εναντίον της συνήθους κατάστασης που παρουσίαζαν οι ελληνικές πόλεις. Η Καρδίτσα με αυτόν τον τρόπο κατάφερε σιγά σιγά να αναπτύξει το μεγαλύτερο δίκτυο ποδηλατοδρόμων της χώρας και με αυτόν τον τρόπο να πρωτοστατεί μεταξύ των συνολικά 200 ελληνικών δήμων, οι οποίοι υλοποιούν εξίσου δράσεις και έργα βιώσιμης κινητικότητας, αλλάζοντας τις ελληνικές πόλεις.

Η πόλη αλλάζοντας ριζικά εικόνα, παρουσίασε στον ελλαδικό χώρο τη κουλτούρα ποδηλάτου που ήταν όμως ήδη ανεπτυγμένη στη Καρδίτσα, αφού το ποδήλατο ήταν τοπική παράδοση. Επιπλέον, έδειξε στον κόσμο πως όλοι μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά, διευκολύνοντας το ένα μέσο το άλλο, με την αρωγή του Δήμου. Πλέον με τα 17.800 μέτρα δομημένου δικτύου, οι ποδηλατόδρομοι της Καρδίτσας αποτελούν κόσμημα κι εμβληματικό στοιχείο της πόλης.

bicycle-Karditsa

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως η πόλη έχει κάνει αυτοσκοπό να λειτουργήσει αποτελεσματικά το ποδηλατικό δίκτυο, γεγονός που αποδεικνύεται και από το σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων στην πόλη. Διαθέτει έξι σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων με αυτοματοποιημένη λειτουργία πληρωμής και ταυτοποίησης του χρήστη. Η ενοικίαση γίνεται μέσω οθονών αφής κι η πληρωμή γίνεται είτε με μετρητά είτε μέσω πιστωτικής κάρτας. Ακόμη, διαθέτει σημεία στάθμευσης σε όλα τα κεντρικά σημεία της πόλης και συνολικά το σύστημα περιλαμβάνει 70 ποδήλατα. Σε όλη αυτή τη δράση είναι εξίσου σημαντική η δραστηριότητα ποδηλατικών συλλόγων καθώς αποτελούν μία δυναμική κοινότητα φίλων του ποδηλάτου που ενημερώνουν και προωθούν το ποδήλατο μέσω κοινωνικών δικτύων και εκδηλώσεων.

Αδιαμφισβήτητα λοιπόν η πόλη της Καρδίτσας αποτελεί ένα ελκυστικό αστικό κέντρο, όχι μόνο για τους κατοίκους της αλλά και για όλους τους επισκέπτες που την επιλέγουν σαν προορισμό όλο τον χρόνο. Αξίζει λοιπόν και με το παραπάνω να επισκεφθείτε την πόλη και να ανακαλύψετε όλες τις ομορφιές της κάνοντας ποδήλατο!

Εκ μέρους της Ομάδας Say Greece,
Ιωάννα


English Version

Karditsa is in love with the bicycles

The world’s need for immediate environmental rescue in recent years has evolved rapidly around the world. The urge for the protection of the environment, after years of exploitation, has brought us to a state of necessity for the absolute green alteration. Many countries around the world are now changing strategies, either individually or collectively, to prevent and reduce the harmful effects of environmental pollution. In our country, the best example to this party is given by the city of Karditsa in a simple and at the same time very important way.

diktio-podilatodromwn-karditsas

The city of Karditsa in 2003 with the funding of the Ministry of Transport and a study held by the National Technical University of Athens and Professor Mr. Vlastos, began to build the first complete bicycle network in Greece, which connects the city center in all directions. These bike lanes were made with an extension of the sidewalk, which was guarded with columns, as they aimed to “attack” against the usual situation of traffic presented by the Greek cities. Thus, Krditsa, managed to slowly develop the largest network of bicycle lanes in the country and be a leader among a total of 200 Greek municipalities, that all implement equal actions and projects of sustainable mobility, changing the Greek cities.

In this way, the city changed its image radically, presenting in Greece the “bicycle culture” that was already developed in Karditsa because the use of bicycle has been a local tradition for many years now. In addition, the city showed the world that everyone can cooperate harmoniously, facilitating one mean of transportation to another, with the contribution of the Municipality. Now the 17,800 meters of structured network, the bicycle roads of Karditsa are a jewel and an emblematic element of the city.

Καρδίτσα-Νεοχώρι

It is also worth mentioning that the city has set a goal for the bicycle network to operate effectively, a fact that is also evidenced by the bicycle rental system in the city. It has six public bicycle stations with an automated payment and user identification function. The rental is done through touch screens and the payment is made either in cash or by credit card. It also has parking spaces in all central points of the city and the system includes a total of 70 bicycles. Equally important in this activity is raised by the cycling clubs which are a large dynamic community of cycling fans who inform and promote cycling through social networks and events.

Undoubtedly, the city of Karditsa is an attractive urban center, not only for its residents but also for all visitors who choose it as a destination all year round. So it is worth visiting the city so as to discover all its beautiful places by cycling!

On behalf of the Say Greece,
Ioanna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.