Τα πιο όμορφα φαράγγια της Ελλάδας

on

Το φαράγγι του Ρίχτη

Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα μικρά φαράγγια της ανατολικής Κρήτης με χαραγμένη και σηματοδοτημένη διαδρομή. Ακολουθεί την κοίτη του μικρού ποταμού, που διαθέτει ροή νερού όλο το χρόνο δημιουργώντας και έναν υπέροχο καταρράκτη. Ξεκινάει λίγο έξω από το χωριό Έξω Μουλιανά και καταλήγει στην ομώνυμη παραλία του Ρίχτη, ανατολικά του χωριού Καλαβρό. Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι περίπου 3 χλμ. και η υψομετρική διαφορά εισόδου- εξόδου είναι περίπου 350 μέτρα.

mountains

Φαράγγι Δημοσάρη

Στο φαράγγι του Δημοσάρη, στη Λευκάδα, είναι αισθητή η διαχρονική παρουσία ενός ήπιου παραδοσιακού αγροκτηνοτροφικού πολιτισμού και η αρμονική του σχέση με την φύση. Μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα, πάνω και κάτω από το χωριό των Λαινοσαίων. Το φαράγγι πάνω από τους Λαινοσαίους είναι απότομο και άγριο. Από το χωριό των Λιανοσαίων ως την θάλασσα γίνεται μια στενή κοιλάδα. Στην ανατολική πλευρά του ρέματος υπάρχουν διάσπαρτοι οι μικροί συνοικισμοί του Καλλιανού.

Η πιο ελκυστική και λιγότερο κουραστική διαδρομή έχει αφετηρία το διάσελο Πετροκάναλο (954 μέτρα υψόμετρο). Καταλήγει στην παραλία του Καλλιανού μετά από 10 περίπου χιλιόμετρα κατάβασης. Το μονοπάτι είναι βατό και σηματογραφημένο και ένα μεγάλο τμήμα του είναι κάτω από την σκιά των πλατανιών. Το φαράγγι προσφέρεται για τον κάθε φυσιολάτρη αλλά και για αυτόν με εξειδικευμένα ενδιαφέροντα. Δεκάδες πηγές, καταρράχτες, πανάρχαια παραποτάμια δάση, άγρια ζωή, εναλλάσσονται διαρκώς δίνοντας κάθε φορά καινούργιες παραστάσεις στον περιπατητή. Πληροφορίες για οργανωμένες εκδρομές στο φαράγγι του Δημοσάρη, μπορείτε να πάρετε και από το περίπτερο του Τουριστικού Συνδέσμου στο κέντρο του λιμανιού.

Το Φαράγγι της Σαμαριάς

Στο νότιο τμήμα του νομού Χανιών, το Φαράγγι της Σαμαριάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής και ολόκληρης της Κρήτης. Με μήκος 18 χιλιομέτρων θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα φαράγγια της Ευρώπης και φιλοξενεί πολλά ενδημικά είδη πουλιών και ζώων, αλλά και 450 είδη φυτών που σύμφωνα με το νόμο δεν επιτρέπεται να αφαιρεθούν από το χώρο της Σαμαριάς.

the-samaria-gorge ΙΙ

Από το 2010 βρίσκεται στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO κι απ’ ό,τι φαίνεται όχι άδικα.

Το Φαράγγι του Βίκου

Στα 30 χιλιόμετρα ΒΔ των Ιωαννίνων, το φαράγγι του Βίκου με μήκος 20 χλμ και βάθος που ξεπερνάει τα χίλια μέτρα έχει καταγραφεί στο βιβλίο Γκίνες ως το βαθύτερο φαράγγι του κόσμου παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία πλάτους/βάθους του, αφού το άνοιγμα του είναι το μικρότερο παγκοσμίως. Αν σκοπεύετε να περιηγηθείτε στο φαράγγι, με μια έμπειρη ομάδα δεν θα ξεπεράσετε τις 5 ώρες, ξεκινώντας από τα χωριά Μονοδένδρι και Κουκούλι και καταλήγοντας κοντά στον οικισμό του Βίκου. Από το χωριό Βραδέτο, και από τη θέση Οξιά, η θέα προς το φαράγγι είναι πανοραμική και πραγματικά αξεπέραστη και η χλωρίδα του με την ιδιαίτερη ποικιλία της εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη.

This slideshow requires JavaScript.

Η Ομάδα του Say Greece!


English Version

The most beautiful Gorges of Greece

Richtis Gorge

It is one of the most beautiful small gorges of eastern Crete with an engraved and marked route. It follows a small river which at the end it’s creating a wonderful waterfall. It starts just outside the village of Exo Mouliana and ends at the beach of Richtis, east of the village of Kalavros. The total length of the route is about 3 km and the altitude difference between entrance and exit is about 350 meters.

Dimosari Gorge

There we may feel the timeless presence of a mild traditional farming culture and its harmonious relationship with nature. Domosari Gorge, in Lefkada, can be divided into two parts, above and below the village of Lainoseoi. The gorge above Lainoseoi is steep and wild. From the village of Lainoseoi to the sea becomes a narrow valley. On the east side of the stream there are scattered small settlements of Kallianos.

The most attractive and less tedious route starts at Petrokanalo (954 meters altitude). It ends at the beach of Kallianos after about 10 kilometers of descent. The path is passable and marked and a large part of it is under the shade of plane trees. Dozens of springs, waterfalls, ancient forests, wildlife, are constantly changing, giving new experiences to visitors each time. Information related to organized excursions for the Gorge of Dimosari, you can also get from the stand of the Tourist Association in the centre of the port.

The Samaria Gorge

the-samaria-gorge

In the southern part of the prefecture of Chania, the Gorge of Samaria is one of the most important sights of the region and the whole of Crete. With a length of 18 km, it is considered one of the largest gorges in Europe and hosts many endemic species of birds and animals, but also 450 species of plants that according to the law are not allowed to be removed from the area of ​​Samaria.

It has been in the UNESCO World Biosphere Reserve Network since 2010 and it seems that it is not unfair.

The Vikos Gorge

This slideshow requires JavaScript.

At 30 km south-west of Ioannina, the Gorge of Vikos with a length of 20 km and a depth of more than a thousand meters has been recorded in the Guinness Book as the deepest gorge in the world, taking into account its width / depth ratio, since its opening is the smaller worldwide. If you plan a tour the gorge, with an experienced team you will not exceed 5 hours, starting from the villages of Monodendri and Koukouli and ending near the settlement of Vikos. From the village of Vradeto, as well as from the place Oxia, the view to the gorge is panoramic and really unsurpassed and its flora with its special variety impresses every visitor.

The Say Greece Team

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.