Ολύμπος: Το βουνό των Θεών

Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, γνωστό παγκοσμίως κυρίως για το μυθολογικό του πλαίσιο, καθώς στην κορυφή του κατοικούσαν οι Δώδεκα «Ολύμπιοι» Θεοί σύμφωνα με τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Ο συμπαγής ορεινός του όγκος δεσπόζει επιβλητικός στα όρια Μακεδονίας και Θεσσαλίας, με μια σειρά από ψηλές κορυφές που αυλακώνουν βαθιές χαράδρες, γύρω από τις οποίες εκτείνεται μια περιοχή ιδιαίτερης βιοποικιλότητας.

Για την προστασία της μοναδικής αυτής κληρονομιάς, ανακηρύχθηκε ήδη από το 1938 ως ο πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας.

mount-olympus

Κάθε χρόνο χιλιάδες φυσιολάτρες επισκέπτονται τον Όλυμπο, για να θαυμάσουν από κοντά τη γοητεία της φύσης του και να χαρούν την περιήγηση στις πλαγιές του και την κατάκτηση των κορυφών του. Οργανωμένα ορεινά καταφύγια με ποικίλες ορειβατικές και αναρριχητικές διαδρομές βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών που θέλουν να εξερευνήσουν τις ομορφιές του. Κλασική αφετηρία αποτελεί η κωμόπολη του Λιτόχωρου στους ανατολικούς πρόποδες του βουνού, 100 χλμ από τη Θεσσαλονίκη, όπου στις αρχές κάθε καλοκαιριού καταλήγει ο Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου.

Πεζοπορικές διαδρομές

Ο Όλυμπος είναι αναμφίβολα το πιο δημοφιλές βουνό της Ελλάδας. Το εντυπωσιακό του ύψος, η μυθική γοητεία και η εύκολη προσβασιμότητα τον καθιστούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Οι δρόμοι και τα μονοπάτια που διασχίζουν τον ορεινό όγκο, δίκτυο άριστα διατηρημένο στην πλειοψηφία του, δίνει την ευκαιρία στον πεζοπόρο και στον επισκέπτη που δεν έχει ειδικά ορειβατικά ενδιαφέροντα ή γνώσεις να γνωρίσει από κοντά τον Όλυμπο, τις ποικιλίες της χλωρίδας και της πανίδας και το φυσικό κάλλος του.

Κυριότερο είναι το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 που κινείται δυτικά από Λιτόχωρο προς τις κορυφές, μέσα από το Φαράγγι του Ενιπέα. Επίσης υπάρχει το Εθνικό Μονοπάτι Ο2, που συνδέει τις κορυφές προς τα νότια με το Πήλιο.

Ορειβατικές Διαδρομές

Για τους ορειβάτες, ο Όλυμπος είναι προνομιακός τόπος. Υπάρχουν οργανωμένες με μεγάλη επιμέλεια διαδρομές και φιλόξενα καταφύγια. Οι ορειβατικές διαδρομές στον Όλυμπο ξεκινούν από το Λιτόχωρο, το Δίον και την Πέτρα. Οι καλοκαιρινές αναβάσεις στο μυθικό βουνό των θεών αρχίζουν συνήθως από τις αρχές Ιουνίου και τελειώνουν στο τέλος του Σεπτέμβρη. Είναι η εποχή που τα καταφύγια κάτω από τις κορυφές είναι ανοικτά και ο καιρός επιτρέπει μια ανάβαση χωρίς τον εξοπλισμό χιονιού και την ορειβατική εμπειρία που απαιτεί ο χειμώνας.

olympus-mountain

Καταφύγια

  • Σπήλιος Αγαπητός: Το πρώτο και αρτιότερο καταφύγιο της περιοχής βρίσκεται στη θέση «Μπαλκόνι» στην καρδιά του Μαυρόλογγου και ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβατικών συλλόγων! Τηλέφωνο (23520/81800)
  • Βρυσοπούλες: Το δεύτερο καταφύγιο βρίσκεται δυτικά, πίσω από τη χαράδρα του Μαυρατζά στη θέση Βρυσοπούλες σε υψόμετρο 1.800 μ. και είναι προσπελάσιμο και οδικώς από την περιοχή του Σπαρμού. Τηλ:24930/62163
  • Σταυρός: Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Ολύμπου με ασφαλτόδρομο από το Λιτόχωρο σε ύψος 930μ., μέσα στο δάσος της Μονής Διονυσίου. Τηλ: 23520/81687
    Η Ομάδα του Say Greece

English Version

Olympus is the highest mountain in Greece, known worldwide mainly for its mythological context, as its top was inhabited by the Twelve “Olympian” Gods according to the religion of the ancient Greeks. Its compact mountain mass dominates imposingly on the borders of Macedonia and Thessaly, with a series of high peaks that groove deep ravines, around which extends an area of ​​special biodiversity.

For the protection of this unique heritage, it was declared as early as 1938 as the first National Park of Greece.

mount-olympus ΙΙ

Every year thousands of nature lovers visit Mount Olympus, to admire the charm of its nature and to enjoy the tour of its slopes and the conquest of its peaks. Organized mountain shelters with a variety of mountaineering and climbing routes are available to visitors who want to explore its beauties. The classic starting point is the town of Litochoro at the eastern foot of the mountain, 100 km from Thessaloniki, where at the beginning of every summer the Mountaineering Marathon Olympus ends.

Hiking trails

Olympus is undoubtedly the most popular mountain in Greece. Its impressive height, mythical charm and easy accessibility make it an attraction for thousands of visitors from all over the world. The roads and paths that cross the mountain, a network excellently maintained in the majority, gives the opportunity to the hiker and the visitor who has no special mountaineering interests or knowledge to get acquainted with Olympus, the varieties of flora and fauna and the its natural beauty.

The main one is the European Trail E4 that moves west from Litochoro to the peaks, through the Enipeas Gorge. There is also the National Path O2, which connects the peaks to the south with Pelion.

Mountaineering Routes

For climbers, Olympus is a privileged place. There are organized routes and hospitable shelters. The mountaineering routes to Olympus start from Litochoro, Dion and Petra. Summer ascents to the mythical mountain of the gods usually begin in early June and end in late September. It is the time when the shelters under the peaks are open and the weather allows a climb without the snow equipment and the mountaineering experience that winter requires.

olympus-mountain

Shelters

  • Spilios Agapitos: The first and most complete refuge of the area is located in the place “Balcony” in the heart of Mavrologos and belongs to the Hellenic Federation of Mountaineering Associations! Telephone (23520/81800)
  • Vrysopoules: The second shelter is located west, behind the ravine of Mavratzas at Vrysopoules at an altitude of 1,800 m and is accessible by road from the area of ​​Sparmos. Tel: 24930/62163
  • Stavros: It is located on the east side of Olympus with an asphalt road from Litochoro at a height of 930m, in the forest of Dionysiou Monastery. Tel: 23520/81687

The Say Greece Team

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.