Το Χάνι της Γραβιάς

Το Χάνι της Γραβιάς δεν είναι απλά 1 απλό κτίσμα για να διανυκτερεύουν οι οδοιπόροι που περνούσαν από την περιοχή, αλλά ένας χώρος ιστορικής μνήμης. Η Μάχη στο Χάνι της Γραβιάς ήταν μία από τις πολεμικές εμπλοκές της ελληνικής επανάστασης του 1821, με νικηφόρα έκβαση για τους Έλληνες. Στη μάχη αυτή, που έγινε στις 8 Μαΐου του 1821, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με 118 άνδρες νίκησε το στρατό του Ομέρ Βρυώνη.

Το Χάνι της Γραβιάς

Το ιστορικό κτίριο κατέρρευσε αλλά το 1999 εγκαινιάστηκε ένα πιστό αντίγραφο. Το Μουσείο Μάχης φιλοξενεί τα ιστορικά στοιχεία για τη μεγάλη μάχη, που γράφτηκε με τα ενδοξότερα χρώματα στις σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης. Το κτίριο, που ανεγέρθηκε το ’99 είναι πιστή απομίμηση του ιστορικού χανιού και στεγάζει το Μουσείο της Μάχης. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στους χώρους του κτιρίου που αναπαριστούν πλήρως την ατμόσφαιρα της εποχής: οι στάβλοι, το μαγειρειό,   τη τουαλέτα.

Μπορείτε ακόμη να παρακολουθήσετε δεκάλεπτη ταινία του Μουσείου της Μάχης στο Χάνι της Γραβιάς με την λεπτομερή εξιστόρηση της μάχης, με βάση τα λεγόμενα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, όπως διασώθηκαν σε επιστολή που έγραψε στο γιο του, λίγο πριν δολοφονηθεί στις φυλακές της Ακρόπολης.

Το Χάνι της Γραβιάς

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος μαζί με 117 παλικάρια κλείστηκε στο χάνι και αντιμετώπισε την επίθεση του Ομέρ Βρυώνη, που διέσχιζε τη Ρούμελη για να πνίξει την Επανάσταση. Οι Έλληνες όχι μόνο απέκρουσαν την επίθεση προκαλώντας σημαντικές απώλειες στην τουρκική στρατιά, αλλά και κατάφεραν να ξεφύγουν, πιάνουν τους αντιπάλους στον ύπνο!

Το Μουσείο της Μάχης στο Χάνι της Γραβιάς εξιστορεί τα γεγονότα που συνέβησαν στο σημείο αυτό ακριβώς, πριν από σχεδόν 200 χρόνια.

Η Ομάδα του Say Greece


English Version

The Hani Gravias is not just a simple building for overnight travelers coming from the area but an area of ​​historical memory. The Battle of Hani Gravias was 1 of the warfare of the Greek Revolution of 1821, with a victorious outcome for the Greeks. In this battle, which took place on 1821, Odysseus Androutsos with 118 men defeated the armies of Omer Vryonis.

Το Χάνι της Γραβιάς

The historic building unfortunately collapsed but in ’99 a faithful copy was inaugurated. The Battle Museum hosts all the historical facts about the great battle. The building, which was erected in 1999, is a faithful imitation of the historic chateau and houses the Battle Museum, today. Visitors have the opportunity to tour the premises of the building that fully represent the atmosphere of the era. You can also watch a 10-minute film at the Museum of the Battle.

Το Χάνι της Γραβιάς

Odysseus Androutsos, together with 117 soldiers, was locked in there and faced the attack of Omer Vryonis, who crossed Roumeli to drown the Revolution. The Greeks did not repel the attack, causing considerable losses to the Turkish army, but also managed to escape, capturing opponents to sleep!

The Museum of the Battle chronicles the events that happened at this point just 200 years ago.

The Say Greece Team

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.