Λίμνη Καϊάφα

Η Λίμνη Καϊάφα βρίσκεται στην Πελοπόννησο, στην Ηλεία, στην λουτρόπολη Καϊάφα. Η λίμνη βρίσκεται δίπλα στην Θάλασσα, έχει ιαματικά νερά ενώ εκεί γίνονται και αθλητικές δραστηριότητες όπως θαλάσσιο σκι.

Η λίμνη Καιαφα καλύπτει επιφάνεια 1500 στρεμμάτων, μήκος 3 χιλιόμετρα και βάθος 2 μέτρα. Μέσα στην λίμνη υπάρχει και το νησάκι της Αγίας Αικατερίνης και στις όχθες της η λουτρόπολη Καϊάφα!

Λίμνη Καϊάφα

Αξιοθέατα

  1. Η Πηγή των Ανιγρίδων Νύμφων βρίσκεται στο υδροθεραπευτήριο των λουτρών Καϊάφα. Σύμφωνα με τη μυθική παράδοση, εδώ διέμεναν οι Νύμφες Ανιγρίδες. Εδώ, επίσης, καθάρισε τα τραύματά του από τα δηλητηριώδη βέλη του Hρακλή ο Κένταυρος Χείρων, γεγονός που εξηγεί τη δυσοσμία των νερών.
  2. Η Αρχαία Ακρόπολη βρίσκεται πάνω από το χωριό Κάτω Σαμικό. Σε λόφο σώζονται ερείπια τειχών της ακρόπολης της πόλης Σαμίας. H πόλη της Τριφυλίας ήταν διάσημη κατά την αρχαιότητα χάρη στο ιερό του Σαμίου Ποσειδώνα, αλλά και διότι ήταν έδρα της αμφικτιονίας των έξι μινυακών πόλεων της Tριφυλίας.

Η Ομάδα του Say Greece

English Version

Kaiafas Lake is located in Peloponnese, in Ilia. The lake is next to the sea; it has thermal waters & visitors may experience sport activities such as water skiing. Kaiafa Lake covers an area of 1500 acres, 3 kilometers long and 2 meters deep. In the middle of the lake, there is also the island of Saint Catherine and on the shore, there is the town of Kaiafa!

Λίμνη Καϊάφα

  1. The source of Nimph Anigri is located at Kaiafa Bath Hydrotherapy Center. According to the mythical tradition, the Nymphs Anagrides lived here. There, Centaur Chiron cleaned his injuries from the poisonous arrows of Hercules.
  2. The Ancient Acropolis is located above the village of Kato Samiko. On the hill there are remnants of the walls of the acropolis of the city of Samia. The city of Triphylia was known in ancient times thanks to the sanctuary of Samos Poseidon.

The Say Greece Team

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.