Αιτωλικό Μεσολογγίου

Η μικρή Βενετία της Έλλάδας!

Το Αιτωλικό είναι γνωστό ως η μικρή Βενετία της Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται δέκα  χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μεσολογγίου. Η πόλη του Αιτωλικού είναι ανεπτυγμένη σ’ ένα μικρό νησάκι ριζωμένο στο νερό στο μέσο της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού – Μεσολογγίου και συνδέεται ανατολικά και δυτικά με την ξηρά με δύο πέτρινα τοξοτά γεφύρια! Η ομορφιά, η απλότητα, η αρμονία & η ήπια εναλλαγή και σύνθεση του τοπίου γεμίζει τον επισκέπτη ευφορία και γαλήνη.

Ταξιδέψτε σε όλη την Ελλάδα εύκολα και γρήγορα, στα καλύτερα καταλύματα!

Πανίδα της περιοχής: φοινικόπτερα, γλάροι, αγριόχηνες, κύκνοι, πελεκάνοι, μαυρόκοτες κι άλλα θαλασσοπούλια το κυκλώνουν, ενώ δυτικά στο λόφο Κατσάς και προς τους λόφους της Αγίας Παρασκευής και των κοινοτήτων του Αγίου Ηλία, της Σταμνάς και του Χρυσοβεργίου, αφθονούν οι πέρδικες, τσαλαπετεινοί, ορτύκια, κοτσύφια κ.ά.

Αιτωλικό

Διαμόρφωση του νησιού!

Γίνεται λόγος για συστάδα από 4 ή 5 πολύ μικρά νησάκια στο κέντρο της λιμνοθάλασσας, καλυπτόμενα το χειμώνα από το νερό, σε ελάχιστη απόσταση το ένα από το άλλο. Οι πρώτοι κάτοικοι του κεντρικού μεγαλύτερου σε έκταση νησιού, τα ένωσαν αρχικά με ξύλινα γεφυράκια. Με συνεχείς επιχωματώσεις έγινε ένα ακανόνιστου σχήματος νησάκι διαμέτρου περίπου 300μ, το οποίο ήταν υψηλότερο από την επιφάνεια της θάλασσας η οποία εισχωρούσε, ιδιαίτερα το χειμώνα. Γι’ αυτό τον λόγο ονομάστηκε Μικρή Βενετία.

Με την πάροδο του χρόνου οι συνεχείς επιχωματώσεις άλλαζαν την έκταση του νησιού όχι όμως τη μορφή, τη συγκρότηση, τη δομή & την εικόνα του. Η τελευταία επιχωμάτωση που έγινε από το δημόσιο το 1969, άλλαξε τελείως το νησάκι δίνοντάς του άλλη μορφή και εικόνα.

Αιτωλικό

Μπορείτε να επισκεφτείτε:

  • Το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο έχει πολλά εκθέματα από τον ντόπιο λαϊκό πολιτισμό.
  • Το Μουσείο Χαρακτικής Τέχνης Βάσω Κατράκη. Το μουσείο φιλοξενεί πάνω από 500 έργα, χαρακτικά της Ελληνίδας χαράκτριας Βάσως Κατράκη – Λεονάρδου, η οποία έχει τιμηθεί με τέσσερα διεθνή βραβεία: Μπιενάλε Αλεξάνδρειας, Λουγκάνο, Βενετίας και Λειψίας.
  • Το Πνευματικό Κέντρο Ε.Καρβέλη. Εκεί φιλοξενείται και η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Αιτωλικού.

Αιτωλικό

Επίσης, να σας αναφέρουμε οτι μέρος της λαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας είναι το περίφημο πανηγύρι της Αγίας Αγάθης. Είναι εθνικοθρησκευτική γιορτή, η οποία γίνεται κάθε χρόνο το τριήμερο 21 έως 23 Αυγούστου, ημέρα απόδοσης της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το πανηγύρι της Αγιαγάθης του Αιτωλικού έχει το πλεονέκτημα να τηρεί ακριβώς τα ήθη και τα έθιμα, τις φορεσιές, το χορό, τη μουσική και τα τραγούδια των προγόνων.

Η Ομάδα του Say Greece


 

English Version

Little Venice of Greece!

Aitoliko is known as the small Venice of Greece, which is ten km north-west of Messolonghi. The town of Aitolikos is developed on a small islet rooted in the water in the middle of the Aetoliko-Mesolongi lagoon and connects the east and west sides with two stone arched bridges!

The beauty, the simplicity, the harmony and the mild alternation and composition of the landscape, fill the visitor with euphoria and serenity. The fauna of the area: The area is full of flamingos, gulls, wild boars, swans, pelicans and other seabirds.

Αιτωλικό

Formation of the island!

There is a cluster of four or five very small islands in the center of the lagoon, covered in winter by the water, at a minimum distance from each other. The first inhabitants of the central largest island area were originally associated with wooden bridges. With continuous embankments, an irregularly shaped islet with a diameter of about 300m, which was higher than the sea surface penetrated, particularly in winter. For this reason, it was named Little Venice. Over time, continuous embankments have changed the size of the island, but not its shape, structure, structure, and image. The last embankment made in 1969.

Αιτωλικό

You may visit:

  • The Folklore Museum, which has many exhibits from the local folk culture.
  • The Museum of Engraving Art Vasso Katraki. The museum hosts more than 500 works, engravings of the Greek engraver Vasso Katraki-Leonardou, which has been honored with four international awards: Alexandria Biennale, Lugano, Venice and Leipzig.
  • The Cultural Center E. Karveli. Here is the Municipal Library of Aitolikos.

Αιτωλικό

Let us also mention that the famous feast of Saint Agathi takes place every three days from 21 to 23 August, the day of the celebration of the Virgin Mary’s sleeping. The feast of Saint Agathi in Aitolikos has the advantage of keeping the customs, the costumes, the dance, the music and the songs of the ancestors.

The Say Greece Team

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.