Ταξίδι στην Ακρόπολη Καβάλας

Στην κορυφή της χερσονήσου της Παναγίας δεσπόζει η Ακρόπολη της Καβάλας η οποία κτίστηκε, στο μεγαλύτερο μέρος της, το πρώτο τέταρτο του 15ου αιώνα. Στην κορυφή της χερσονήσου της Παναγίας δεσπόζει η Ακρόπολη της Καβάλας η οποία κτίστηκε, στο μεγαλύτερο μέρος της, το πρώτο τέταρτο του 15ου αιώνα. Διαδέχτηκε τη βυζαντινή Ακρόπολη της Χριστουπόλεως που είχε καταστραφεί το 1391, ενσωματώνοντας στην κατασκευή τα ερείπιά της. Στο επιβλητικό αυτό κτίσμα είναι εμφανείς οι αλλεπάλληλες ανακατασκευές και επεμβάσεις στην οχύρωσή του από τους Βυζαντινούς, τους Ενετούς και τους Οθωμανούς.

Ολόκληρη η Ακρόπολη είναι κτισμένη με ακατέργαστες πέτρες τοπικού γρανίτη, ανακατεμένες με κομμάτια από τούβλα και μάρμαρα. Μπαίνοντας από την κεντρική της είσοδο, βλέπουμε ότι χωρίζεται στον εσωτερικό και εξωτερικό περίβολο από ένα εγκάρσιο τείχος. Ο εσωτερικός περίβολος αποτελούσε και το σπουδαιότερο τμήμα της Ακρόπολης γιατί περιέκλειε όλους τους απαραίτητους χώρους για την άμυνά της.

Σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να δει:

  • Τον κεντρικό κυκλικό πύργο, που αποτελούσε τον ύστατο χώρο άμυνας. Αξίζει να δει κανείς τη μοναδική θέα της πόλης της Καβάλας που προσφέρει η οροφή του.
  • Την αποθήκη πυρομαχικών και τροφίμων, που αργότερα μετατράπηκε σε φυλακή.
  • Το φυλάκιο, που ήταν χώρος κατάλληλος για καταλύματα αξιωματικών ή φρουράς.
  • Τη δεξαμενή νερού.

Στα τείχη του εξωτερικού περίβολου της Ακρόπολης ξεχωρίζουν δύο τετράγωνοι και ένας πολυγωνικός πύργος, ενώ στο εσωτερικό του λειτουργεί υπαίθριο θέατρο για πολιτιστικές εκδηλώσεις και αναψυκτήριο για τους επισκέπτες.

Μετά το 16ο αιώνα η Ακρόπολη συνδέθηκε στενά με την ιστορία της Καβάλας. Στην οικοδομική δραστηριότητα της εποχής του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, μπορεί να αποδοθεί το κτίσιμο της φυλακής και η αποθήκη μάλλον των πυρομαχικών και τροφίμων, που βρήκε ο Εβλιά Τσελεμπή στην Ακρόπολη το 1667. Δεδομένου ότι μετά τους πρώτους αιώνες ο κίνδυνος εξωτερικών επιθέσεων ήταν σχεδόν ανύπαρκτος, η Ακρόπολη παύει να αποτελεί αμυντικό κέντρο της περιοχής, όπως ήταν αρχικά, και εκλείπουν οι λόγοι να συντηρείται συστηματικά και να φυλάσσεται από μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Από το 17ο αιώνα η Ακρόπολη χρησιμεύει και ως τόπος εξορίας και φυλάκισης υπηκόων του σουλτάνου. Η περίμετρος της Ακρόπολης είναι 3000 βήματα και έχει την κεντρική του πύλη προς το νότο, φιλοξενεί το φρούραρχο και περικλείει τις αποθήκες πυρομαχικών και τροφίμων. Στην Ακρόπολη της Καβάλας βρισκόταν μέχρι περίπου το 1880 και το διοικητικό κέντρο της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Λίγο πριν από το 1885 όλες οι αρχές και η στρατιωτική δύναμη εγκαταλείπουν την Ακρόπολη, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις μεταφέρονται σε άλλο σημείο της πόλεως, έξω από τα τείχη, τα άχρηστα πλέον πυροβόλα αποσύρονται κα η σημαία υποστέλλεται από τις επάλξεις. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο χεδίβης της Αιγύπτου Αμπάς Χιλμί αγόρασε το άχρηστο πλέον φρούριο από τους Οθωμανούς, για να εγκαταστήσει βιομηχανική και βιοτεχνική σχολή, σχέδιο που δεν υλοποιήθηκε. Μετά τη διακοπή λειτουργίας της Ακρόπολης ως «στρατιωτικού» μέρους, χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των κατοίκων της Παναγίας. Για τελευταία φορά η Ακρόπολη χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν καταλήφθηκε από τα στρατεύματα κατοχής.

Στην εποχή μας, το μνημείο (άλλοτε αμυντικό οχυρό, διοικητικό κέντρο και τόπος εξορίας και φυλάκισης) προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης πόλης, εντάσσεται στη ζωή της και αναλαμβάνει μια νέα λειτουργία, ως χώρος αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

The Say Greece Team

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.